Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΖΑΣ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 40 cm.
ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΝΔΡΩΝ.

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013


ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010


MΟΡΦΩΠΟΙΗΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΛΑΝΤ.

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.