Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΖΑΣ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 40 cm.
ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΝΔΡΩΝ.

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.